Hoe worden de gebruiksoppervlakten bepaald?

De gebruiksoppervlakten die op funda worden getoond, zijn opgedeeld conform de Meetinstructie[1]. Deze beschrijft precies wat er wel en wat er niet mag worden meegerekend als oppervlakte van een woning.

Bij de gebruiksoppervlakte van de woning wordt onderscheid gemaakt tussen de woonruimte en de overige inpandige ruimte. Verder wordt, indien aanwezig, de gebruiksoppervlakte van de gebouwgebonden buitenruimte (bijv. balkon) en de externe bergruimte bepaald.

Alle bij de VBO aangesloten makelaars zijn verplicht zich aan deze afspraken te houden. De VBO controleert hierop en sanctioneert. Hierdoor heeft u als koper de garantie dat u te maken heeft met juiste maten. Daarnaast gebruikt de overheid de Meetinstructie voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

Uitleg en meer informatie 
Mocht u nog verdere vragen hebben over de Meetinstructie en over hoe de verschillende gebruiksoppervlakten worden berekend, neem dan contact op met ons.

[1] vastgesteld door VBO, VBO makelaar, VastgoedPRO, Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Waarderingskamer.

Eerlijke meting van het woonoppervlak met de VBO Meetinstructie

In het TROS programma Radar is in 2010 een item aan de orde geweest waarin werd gesteld dat er grote verschillen bestaan in het bepalen van het woonoppervlak van een woning. Onduidelijkheid ontstaat door het gebruik van verschillende meettechnieken en omdat sommige partijen ondeskundig rekenen en behoorlijk afronden naar boven.

AB wonen makelaars doet daar niet aan mee en werkt volledig volgens de VBO Meetinstructie. In de VBO Meetinstructie staat beschreven op welke manier gemeten moet worden en welke oppervlakten wel en niet tot de woonoppervlakte horen. Elke makelaar die de VBO Meetinstructie hanteert zal hierdoor dezelfde resultaten krijgen bij het meten van hetzelfde object.

Duidelijkheid door VBO Meetinstructie

AB wonen makelaars is voor duidelijkheid in de markt. Jeroen Westgeest, VBO Makelaar-Taxateur: “Het niet hanteren van de VBO Meetinstructie geeft veel onduidelijkheid en onenigheid over de gehanteerde vraagprijzen. Wij roepen daarom iedere makelaar die taxeert om deze norm te accepteren, respecteren en bovenal te gebruiken”.

Neem voor meer informatie over betrouwbare metingen contact op met AB wonen makelaars te Lelystad.

Meer externe informatie over VBO Meetinstructie:

Uitzending Tros radar uit 2010

Wij zijn aangesloten bij:

  • vbo
  • funda
  • vastgoedcert
  • nrvt
  • nwwi
  • pyber