De markt van koop- en verkoop van woningen is de afgelopen periode “overspannen” geweest met veel woningen die boven de vraagprijs werden verkocht en kopers die zonder financieringsvoorbehoud tegen elkaar opboden. De markt lijkt nu wat tot rust te komen.

Daling van het aantal woningverkopen
Vorig jaar wisselden 218.000 woningen van eigenaar. De verwachting is dat dit aantal in 2019 zal dalen naar 210.000 en in 2020 naar 195.000. Deze daling heeft twee belangrijke oorzaken. Allereerst zijn de woningen in de afgelopen jaren fors in prijs gestegen. Hierdoor komen steeds meer woningen buiten het bereik van grote groepen kopers. De tweede oorzaak is dat mensen die een andere woning willen kopen besluiten om eerst te kopen voordat zij hun bestaande woning te koop zetten.

Woningprijsstijging vlakt af
De prijzen van woningen stijgen nog wel, maar de hoge percentages van prijsstijgingen zoals we die de afgelopen jaren hebben gezien, vlakken af. Lag de gemiddelde prijsstijging in 2018 voor heel Nederland nog op 8,4% voor 2019 wordt een gemiddelde prijsstijging van 4,5% verwacht en voor 2020 zelfs nog maar 2,5%.

Overleg eerst voordat u besluiten neemt
Hoewel de reclames op tv, radio en internet wel eens anders suggereren is het kopen en financieren van een woning een complexe gebeurtenis waarbij uw financiële belangen groot zijn. Door onwetendheid kunnen gemakkelijk fouten worden gemaakt die u veel geld kunnen kosten en veel zorgen kunnen opleveren. Goed advies kan die zorgen voorkomen en ook veel geld besparen.
Onderwerpen waarop u moet letten voordat u een woning koopt, zijn bijvoorbeeld:
• Heeft u een overbruggingskrediet nodig? Niet elke aanbieder van hypotheken biedt dit tegen aantrekkelijke voorwaarden aan.
• Tegen welke condities en opslagen kunt u extra geld lenen voor het doen van investeringen om de woning duurzaam te maken?
• Indien u een appartement koopt, hoe zit het dan met de financiële reserves van de Vereniging van Eigenaren?

Het zijn maar een paar voorbeelden. Zo zijn er nog veel meer zaken waarop u moet letten voordat u tegen de verkoper zegt “akkoord”. Wij zijn u graag van dienst met een goede voorbereiding. Heeft u plannen om uw woning grondig te verbouwen of een andere woning te kopen? Aarzel dan niet en maak een afspraak met ons. Wij helpen u graag verder.

Indien u een appartement gaat kopen is het verstandig goed te onderzoeken of de Vereniging van Eigenaren, VvE voldoende reserves heeft opgebouwd voor noodzakelijk groot onderhoud. In dit artikel leggen wij uit waarom.

Gemeenschappelijke voorzieningen
Bij een gebouw dat bestaat uit meerdere appartementen zijn er meerdere eigenaren. Elke eigenaar heeft het exclusieve recht op het gebruik van een specifiek deel van het gebouw (de woning of bijvoorbeeld de winkel). Daarnaast zijn alle eigenaren ook samen eigenaar van de gemeenschappelijke ruimtes. Dat is bijvoorbeeld de fundering waar het gebouw op staat. Of het dak van de woning. Dat dak is dus niet het exclusieve eigendom van de “bovenste” bewoner. Maar ook de centrale verwarming en centrale toegangsdeur zijn eigendom van alle bewoners.

Iedereen moet meebetalen aan gemeenschappelijke voorzieningen
Alle bewoners en gebruikers van het pand zijn samen financieel verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke voorzieningen. Moet bijvoorbeeld het dak worden gerepareerd dan moeten alle bewoners van het pand daaraan mee betalen. Het is wettelijk verplicht dat ten behoeve van elk gebouw waarin appartementen aanwezig zijn, een Vereniging van Eigenaren, VvE bestaat. Elke eigenaar van een appartement is dan verplicht lid van deze VvE.

De Vereniging van Eigenaren is onder meer verplicht om een reservefonds op te bouwen voor toekomstig onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen. Bij wet is bepaald dat de omvang van de reservering minimaal 0,5 % moet zijn van de herbouwwaarde van het gebouw of is gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Hiervan mag onder meer worden afgeweken indien 80 % van de eigenaren hiermee akkoord gaat. De consequentie is dan wel dat deze eigenaren bij groot onderhoud hun bijdrage direct beschikbaar moeten hebben. Dat gaat dan vaak om vele duizenden euro’s in één keer.

Veel VvE’s hebben onvoldoende reserve
Bij veel Verenigingen van Eigenaren is nog steeds sprake van geen of een veel te lage reservering voor groot onderhoud. Het probleem is dan dat indien er groot onderhoud moet plaatsvinden de kosten hiervan worden omgeslagen over alle eigenaren. Of de kosten komen uit het fonds óf de bewoners moeten op dat moment allemaal extra betalen.

Bij aanvragen kijken banken naar onderhoudsfonds
Indien u een appartement gaat kopen dan zult u hiervoor wellicht een hypotheek moeten afsluiten. Bij de beoordeling of u deze kunt afsluiten, gaan banken steeds kritischer kijken of er wel een actieve Vereniging van Eigenaren is en of er door deze vereniging voldoende geld is gereserveerd voor groot onderhoud. Is dit niet het geval dan kan het zijn dat de bank de aanvraag afwijst. Indien u het appartement heeft gekocht zonder financieringsvoorbehoud dan kan er voor u een groot probleem ontstaan. U bent verplicht de prijs van de woning te betalen en doet u dit niet dan moet u vaak een forse boete betalen (bijvoorbeeld 10 % van de koopsom) maar u kunt deze koopsom niet betalen omdat de bank niet bereid is om u een hypotheek te verstrekken.

Ons advies is dan ook om bij de aankoop van een appartement goed onderzoek (te laten) doen naar de activiteiten van de VvE en te onderzoeken of er daadwerkelijk voldoende reserves zijn opgebouwd voor groot onderhoud voordat u een beslissing neemt om een appartement te kopen. Wilt u meer informatie? Bel ons nu!

Vanaf 1 januari 2019 wordt de nieuwe kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie € 290.000,-. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger: € 307.400,-. Het bedrag is gerelateerd aan de gemiddelde koopsom van woningen in Nederland. Bijkomend voordeel is dat de verschuldigde borgtochtprovisie voor het aanvragen van de NHG in 2019 wordt verlaagd naar 0,9%. En dit is slechts een tussenstap. NHG ziet goede aanknopingspunten om de provisie na 2019 verder te verlagen. De  Nationale  Hypotheek  Garantie:  vangnet  maar  geen  hangmat De  NHG  biedt  belangrijke  voordelen  voor  wie  een  lening  afsluit  voor  de  aankoop,  verbouwing  of  het  duurzaam  maken  van  de  eigen  woning. Door  verschillende  oorzaken  kan  iemand  die  een  hypotheek  afsluit  in  een  situatie  komen  waarin  hij  de  lening  niet  meer  kan  betalen.  Denk  aan  de  situatie  dat  iemand  zijn  baan  verliest,  arbeidsongeschikt  raakt,  de  relatie  met  de  partner  eindigt  of  dat  de  partner  komt  te  overlijden.  Dit kan  leiden  tot   wegvallen  van  inkomsten  waardoor  de  hypotheek  niet  langer  betaald  kan  worden.   De  NHG  zal  in  dergelijke  situaties  helpen  met  het  vinden  van  een  oplossing.  Bijvoorbeeld  door  met  de  bank  af  te  spreken  dat  de  betalingsverplichting  tijdelijk  wordt  opgeschort.  Maar  is  er  geen  oplossing  mogelijk  dan  zal  de  woning  moeten  worden  verkocht  en  uit  de  opbrengst  hiervan  zal  dan  de  hypotheekschuld  worden  afgelost.  Het  kan  voorkomen  dat  de  opbrengst  uit  de  verkoop  van  de  woning  lager  is  dan  het  restant  van  de  hypotheekschuld.  Bij  een  NHG  zal  het  Waarborgfonds  dan  de  bank  het  verschil  betalen.  De  bank  krijgt  op  die  manier  het  totaal  geleende  bedrag  terug.   Dat  wil  niet  zeggen  dat  daarmee  ook  de  consument  van  de  schuld  af  is. Buiten  eigen  schuld Stel  dat  iemand  wordt  ontslagen  omdat  hij  bij  zijn  werkgever  heeft  gestolen.  Of  iemand  is  in  financiële  problemen  gekomen  omdat  hij  is  gaan  gokken  of  een  te  dure  auto  heeft  gekocht.  In  dit  soort  situaties  zal  het  Waarborgfonds  de  bank  wel  schadeloos  stellen,  maar  het  uitbetaalde  bedrag  vervolgens  op  de  (voormalig)  huiseigenaar  verhalen.  Alleen  in  het  geval  iemand  buiten  zijn  schuld  in  de  financiële  problemen  is  gekomen,  kan  het  Waarborgfonds  besluiten  om  de  restschuld  kwijt  te  schelden.    Ook  wanneer  u  beschikt  over  een  Nationale  Hypotheek  Garantie,  heeft  u  er  dus  een  groot  belang  bij  om  te  zorgen  dat  u  aan  uw  betalingsverplichtingen  blijft  voldoen.  Wilt  u  meer  informatie  over  de  voordelen  van  een  Nationale  Hypotheek  Garantie?  Wij  vertellen  u  hierover  graag  meer.  Ook  bij  een  lening  voor  het  verbouwen  van  uw  woning  of  het  treffen  van  maatregelen  die  uw  woning “energieneutraal”  maken,  kunt  u  vaak  een  Nationale  Hypotheek  Garantie  aanvragen. Bel ons nu!

Optie:  Van  dure  regio  naar  goedkope  regio  verhuizen  De  media  berichten  er  dagelijks  over:  De  prijzen  van  woningen  stijgen  en  stijgen  waardoor steeds  minder  consumenten  nog  een  woning  kunnen  kopen. Niet  in  alle  delen  van  Nederland  is  er  woningschaarste.  Een  voorbeeld  uit  de  praktijk.

Zuster  Corina

Corina  is  53  en  werkt  in  de  verpleging.  Samen  met  haar  partner  heeft  zij  een  woning  in  een grote  stad.  Haar  partner  is  60  en  verricht  geen  betaalde  arbeid  meer.  De  kinderen  zijn zelfstandig  en  het  huis  uit.  Corina  en  haar  partner  beschikken  over  een  eigen  woning  met inmiddels  een  forse  overwaarde.  De  woning  heeft  echter  achterstallig  onderhoud. Liquiditeiten  om  de  woning  te  verbeteren  zijn  er  niet. Het afsluiten  van  een  aanvullende hypotheek  is,  gelet  op  het  inkomen  van  Corina,  niet  mogelijk.  Wat  nu?  Blijven  zitten  in  de woning  die  steeds  minder  bevalt  of  is  er  een  andere  optie?

Mooi  Groningen

Corina  en  haar  partner  waren  enige  tijd  geleden  op vakantie  in  het  mooie  Groningen.  Wat  zij zagen  waren  mooie  huizen  die  naar  hun  beleving  niet al  te  hoog  geprijsd  waren.  Om  een lang  verhaal  kort  te  maken.  Corina  en  haar  partner  hebben  hun  woning  te  koop  gezet  en waren  deze,  ondanks  het  achterstallig  onderhoud  heel  snel  kwijt  voor  een  fraaie  prijs.  Na aflossing  van  de  hypotheek  bleef  er  nog  een  riant  bedrag  over.  Vervolgens  hebben  zij  in Groningen  een  woning  gekocht  met  meer  eigen  grond  dan  ze  voorheen  hadden  en  in  een veel  betere,  bouwkundige  staat.  En  dat  voor  een  bedrag  fors  lager  dan  de  opbrengst  uit  de verkoop  van  hun  vorige  woning.  Een  deel  van  dit  overschot  hebben  ze  gebruikt  voor  de financiering  van  de  nieuwe  woning  en  een  deel  hebben  ze  op  een  spaarrekening  gezet.  In heel  Nederland  is  er  in  de  zorgsector  een  schreeuwend gebrek  aan  medewerkers.  Corine had  dan  ook  direct  een  nieuwe  baan.

Bovenstaande  is  natuurlijk  niet  voor  iedereen  mogelijk. Bijvoorbeeld in  verband  met  de werkkring  of  de  scholen  van  de  kinderen.  Zijn  deze  belemmeringen  er  niet,  dan  is  deze ervaring  van  Corina  en  haar  partner  misschien  iets  om ook  eens  over  te  denken.   Wilt  u  dat  wij  eens  meedenken  over  de  mogelijkheden  die  u  heeft  om  tot  verbetering  van  uw woonsituatie  te  komen?  Wanneer  u  ons  belt  voor  een  afspraak  nemen  wij  graag  de  tijd  voor u  om  een  aantal  mogelijkheden  te  verkennen.

Een huis verkopen is tegenwoordig makkelijker dan een huis kopen. Dit was nog niet zo lang geleden precies omgekeerd. De krapte op de woningmarkt heeft ervoor gezorgd dat huizen binnen no-time verkocht worden en niet zelden boven de vraagprijs. Hoe zorg je nu dat je het huis van jouw dromen bemachtigt? Bijna iedereen schakelt een makelaar in voor de verkoop van de woning. Voor de aankoop wordt dit veel minder vaak gedaan. Veelal is de redenatie dat er toch al een makelaar in het spel is bij de verkoop. Maar deze makelaar behartigt de belangen van de verkoper! Een makelaar mag niet de belangen van beide partijen behartigen. De aankoopmakelaar Ga je op zoek naar een woning, is het zeker aan te raden een aankoopmakelaar in te schakelen. Deze neemt je niet alleen al het werk uit handen, maar begeleidt je ook tijdens het hele proces en beschikt over de juiste expertise. De aankoopmakelaar bekijkt de waarde van de woning, de juridische zaken en de bouwkundige staat. Hij voert de onderhandelingen met de verkopend makelaar en probeert een aankoop voor de laagste prijs tegen de beste voorwaarden te realiseren. Voordeel hierbij is dat hij zich niet door emoties laat leiden maar de aankoop zakelijk ziet. De woningmarkt is oververhit. Door snelle keuzes te maken zonder professionele begeleiding is ‘de kat in de zak’ al snel gekocht! Wij kunnen dit voorkomen voor jou. Bel ons nu voor een gratis en vrijblijvende intake gesprek. Met onze hulp, is jouw droomhuis binnen handbereik.

Veel koopcontracten zijn ‘standaard’ maar soms worden speciale clausules opgenomen. Bijvoorbeeld wanneer een woning wordt verkocht door een verkoper die zelf de woning niet heeft bewoond. In dat geval kan een niet-bewoningsclausule van toepassing zijn. Dit gebeurt onder andere wanneer erfgenamen een huis verkopen. Wat betekent dit voor jou als koper? Eventuele gebreken Vooral bij de verkoop van oudere huizen wordt deze clausule nogal eens opgenomen. Het houdt in dat een verkoper mogelijk niet op de hoogte is van bepaalde gebreken en daarvoor niet aansprakelijk kan worden gesteld. De clausule wordt bovendien vaak opgenomen in combinatie met de ouderdomsclausule. Deze clausule wijst de koper  erop dat de woning een bepaalde leeftijd heeft en dat de eisen die aan de bouwkwaliteit van de woning gesteld mogen worden, in het algemeen lager liggen dan bij nieuwe woningen. Neem voorzorgsmaatregelen Zijn er speciale clausules vermeld in de koopakte is het zeker aan te raden een aankoopmakelaar mee te nemen. De aankoopmakelaar is bekend met dit soort situaties en kan bovendien inschatten of een bouwkundige keuring wel of niet noodzakelijk is. Neem geen risico’s en kom niet voor vervelende ‘kostbare’ verrassingen te staan. Meer weten? Bel ons en we helpen je graag verder.

In de prijscategorie tot €200.000,- zijn steeds minder huizen beschikbaar en worden er minder huizen gebouwd. Starters op de woningmarkt moeten steeds meer eigen middelen aanwenden bij een woningaankoop. Financiële risico’s en verzekeringen op een rij Bij de aankoop van je eerste huis denk je vaak nog niet na over zaken als arbeidsongeschiktheid of onverwacht overlijden. Het loont echter de moeite om je hier vooraf in te verdiepen. Voor bijna ieder financieel risico kunnen kopers zich verzekeren. In een aantal gevallen is dit zelfs verplicht bij het afsluiten van een hypotheek. Denk bij de aanschaf van een woning aan de volgende verzekeringen:

Jouw financiële risico’s inzichtelijk? Met de hierboven genoemde verzekeringen verklein je de financiële risico’s bij het kopen van je eerste huis. Loop je met de gedachte om een (eerste) huis te kopen en wil je een compleet inzicht in alle financiële risico’s? Wij kunnen je ook begeleiden bij de aankoop van je 1e woning. Neem nu contact met ons op. We helpen je graag verder.

U gaat uw huis verkopen en wilt uw woning zo goed mogelijk presenteren op de huizensites. Maar wat nu als de woning verouderd is, of misschien al leeg staat? Hoe kunt u dan toch zorgen voor een perfecte presentatie? Een ‘artist impression’ kan u hierbij prima van pas komen. Een ‘artist impression’ helpt perfect bij woningen die op het eerste oog weinig aantrekkelijk zijn door veroudering of leegstand. Het werkt als een ideale en voordelige make-up.

Wat is een artist impression?

Een artist impression is een digitale ingerichte afbeelding van een ruimte. Zo krijgen potentiële kopers inzicht in de mogelijkheden van de ruimte. Ruimtes kunnen gerestyled worden om er een moderne woning van te maken. Op deze manier helpt u kopers door de verouderde uitstraling heen te kijken. Bent u ook geïnteresseerd naar uw mogelijkheden voor Artist impression? Bel of mail ons en wij helpen u verder en zorgen voor een perfecte presentatie van uw woning!

Verwacht u dat het dak van het appartementencomplex waar u woont binnenkort aan renovatie toe is? Dan is dit een goed moment om het gebouw te verduurzamen. De vraag is echter, hoe wordt dit bekostigd? De middelen in het reservefonds zijn vaak niet toereikend. De nieuwe wet brengt uitkomst. Het is vanaf nu voor VvE’s makkelijker om te lenen. Als appartementseigenaar bent u niet alleen eigenaar van uw eigen appartement, maar ook mede-eigenaar van het hele gebouw. Samen zorgt u voor de gemeenschappelijke delen zoals de lift, het dak en overige gezamenlijke ruimtes. Daarom is er een Vereniging van Eigenaars (VvE), die onder meer verantwoordelijk is voor het gezamenlijk onderhoud aan de gemeenschappelijke delen. Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuwe wet ingegaan die moet zorgen voor het beter functioneren van de VvE. We noemen de belangrijkste punten. Stimuleren van reserveren VvE’s zijn verplicht om een reservefonds aan te houden waaruit grotere uitgaven kunnen worden voldaan, zoals onderhoud. Maar ook verduurzaming van het appartementencomplex is een hot topic en zorgt voor waardevermeerdering van uw eigendom. De hoogte van het te reserveren bedrag is nu wettelijk vastgesteld op 0,5% van de herbouwwaarde. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om een woning opnieuw op te bouwen. Mocht een VvE een lager bedrag willen reserveren, kan dit alleen wanneer uit een MJOP (meerjarenonderhoudsplan) blijkt dat minder dan 0,5% nodig is. De nieuwe wet zorgt dus voor opbouw naar voldoende capaciteit in het reservefonds. Wanneer het reservefonds echter nog onvoldoende middelen heeft, is er nu een andere mogelijkheid om onderhoud en verbeteringen te kunnen uitvoeren. Vergemakkelijken van lenen Voorheen was het voor VvE’s nog wel eens lastig leningen aan te gaan. Dit is nu verleden tijd. VvE’s hebben het wettelijk recht een lening aan te gaan. Leningen gesloten vanaf 1 januari 2018 zijn bovendien ‘deelbaar’. Dat betekent dat iedere eigenaar slechts aansprakelijk is voor ‘zijn’ aandeel in de lening en niet meer zoals voorheen, hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele lening. Door verkoop van het appartement eindigt de aansprakelijkheid voor de lening, die gaat dan over op de nieuwe eigenaar. De notaris controleert voor de eigendomsoverdracht of er eventueel nog een bedrag schuldig is aan de vereniging, zodat er achteraf geen onaangename verrassingen zullen zijn. Kortom, een goede regeling die als resultaat goed onderhouden appartementencomplexen nastreeft. Fijn om in te wonen, waarde vermeerderend voor wie wil verkopen! Meer weten over de nieuwe wet? Neem nu contact met ons op!

30 September is het zover! De NVM Open Huizen Dag, een uitstekende gelegenheid om snel een aantal huizen te bezichtigen. Een afspraak maken is niet nodig. Bovendien is het een goed moment om in en om het huis gesprekken aan te knopen over hoe het leven is in de buurt, zaken zoals eventuele parkeermogelijkheden of juist overlast, aanwezigheid van hangjongeren, verkeersdrukte of een overdaad aan oranje versiering bij voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal. Onderstaande tips kunt u gebruiken als voorbereiding op de NVM Open Huizen Dag. Vooraf doen:

Op de NVM Open Huizen Dag zelf:

Kijk snel welke panden meedoen en reserveer 30 september in uw agenda!